Tetramek  Endüstriyel Sistemler ve Yazılım

Copyright © 2014 Tetramek All rights reserved.   Links   Terms & conditionss

EN>

TR>

Endüstriyel Tasarımlar, Analizler ve Prototipleme:

Teknolojinin gelişimi ile birlikte son kullanıcıların ürünlerden beklentileri görsellik, işlevsellik ve güvenlik açısından git gide artan bir eğilim göstermektedir.

Müşterilerimizin üretimini yaptığı parçaların son kullanıcıya tesliminden önce endüstriyel tasarımlarının yapılıp analizlerinin gerçekleştirilmesinde ve prototip üretimini sağlayarak ön modellemede belirleyici rol almaktayız.

Analiz ve prototipleme teknolojileri ile ürün geliştirme süreçlerinde yaşanan problemlere çözümler getirmekteyiz. Bilgisayarda çizilen tasarımların seri üretime geçmeden önce prototiplerinin hazırlanması ve bu prototiplerin çeşitli testlerden geçmesi gerekmektedir. Bu süreçte önemli rol oynayarak müşterilerimize hizmet vermekteyiz.